Välkommen till GELAB

GELAB är en tillverkare av elektroniska produkter och av kompletta system främst för den nordiska industrin. En av företagets främsta mål är att göra våra kunders produktägande så framgångsrikt och enkelt som möjligt.

Vi erbjuder en komplett tjänsteportfölj och är med våra kunder hela vägen från uppstart till industrialisering. Detta för att säkerställa en effektiv design samt en kvalitativ och lönsam produkt. Vi är en beprövad partner både för mindre företag och för större elektronikkoncerner, med det gemensamt deras produkters höga tekniska innehåll. Vi hanterar alla volymer, från enstaka prototyper till omfattande högvolymproduktion.

GELAB är en tillverkningspartner som erbjuder långsiktig stabilitet för våra kunder. Vi har en spetskompetens att tillverka de mest avancerade system och är certifierade för flertalet standarder och branscher. I samarbetet med våra kunder fokuserar vi på att minimera tillverkningens påverkan på vår natur och miljö.

Kort och gott är vi en pålitlig och trygg tillverkningspartner som erbjuder våra kunder en konkurrenskraftig produktion.

Tjänster

Avancerade designtjänster

Vi är med redan från början och erbjuder design, test och prototyp för att säkerställa produktens funktionalitet och kvalitét.

Tillverkning

Vi tillverkar alla typ av elektronik, elektromekanik, box-build och kablage.

Lager och logistik

Vi tillhandahåller avancerade lager och logistiktjänster.

Kom igång med ert projekt

Selektivlödning

Svensk elektroniktillverkning ökar starkt

Nyheter

GELAB firar 35 år med en uppgradering av maskinparken

GELAB firar 35 år med en uppgradering av maskinparken. I samband med en kraftigt ökad efterfrågan av sina produktionstjänster förstärker GELAB sin maskinpark med en avancerad VERSAFLOW selektivlödmaskin från ERSA. Denna utökning gör det dessutom möjligt för företaget att växa tillsammans med en av sina kunder som prognostiserar en mångdubbling av sina order under de […]

GELAB vidareutvecklar gjutavdelningen

GELAB har, i samband med en strategisk order från en av sina större kunder, investerat i en ny avancerad gjutmaskin. Investeringen gör det möjligt för GELAB att erbjuda sina kunder en stabil och kostnadseffektiv process för potting och gjutning av kretskort och kablage. ”Utvecklingen på gjutavdelningen är ett logiskt steg i GELABs strategi att kunna […]

GELAB planerar konsolidering av Box-buildverksamhet

Den ökande andelen försäljning av Box-build produkter medför att GELAB planerar att koncentrera sin verksamhet gällande Box-build till en anläggning. Planerna består i en konsolidering av Box-buildverksamheten till anläggningarna i Gäddede, där dessutom företagets kablageverksamhet finns belägen. GELAB förväntar sig kunna nå betydande synergieffekter som kommer att ge företaget en starkare konkurrenskraft. ” Det glädjer […]

See all our news