Välkommen till GELAB

GELAB tillverkar elektroniska produkter, kompletta system och kablage främst för den nordiska industrin. En av företagets främsta mål är att göra våra kunders produktägande så framgångsrikt och enkelt som möjligt.

Vi erbjuder en komplett tjänsteportfölj och är med våra kunder hela vägen från uppstart till industrialisering. Detta säkerställer en effektiv design samt en kvalitativ och lönsam produkt. Vi är en beprövad partner både för mindre företag och större elektronikkoncerner, med det gemensamt deras produkters höga tekniska innehåll. Vi hanterar alla volymer, från enstaka prototyper till omfattande volymproduktion.

GELAB är en tillverkningspartner som erbjuder långsiktig stabilitet för våra kunder. Vi har en spetskompetens att tillverka de mest avancerade system och är certifierade för flertalet standarder och branscher. I samarbetet med våra kunder fokuserar vi på att minimera tillverkningens påverkan på vår natur och miljö.

Kort och gott är vi en pålitlig och trygg tillverkningspartner som erbjuder våra kunder en internationellt konkurrenskraftig produktion.

Lediga tjänster

Gelab står inför en stark tillväxt och för att tillgodose den ökande efterfrågan söker vi nu bland annat 

GELAB söker Produktionstekniker (i)

samt ytterligare

GELAB söker Montörer (i)

 

 

Kom igång med ert projekt

Tjänster

Avancerade designtjänster

Vi är med redan från början och erbjuder design, test och prototyp för att säkerställa produktens funktionalitet och kvalitét.

Tillverkning

Vi tillverkar alla typ av elektronik, elektromekanik, box-build och kablage.

Lager och logistik

Vi tillhandahåller avancerade lager och logistiktjänster.

Svensk elektroniktillverkning ökar starkt

Nyheter

Möte med Per Åsling (C), riksdagsledamot och ordförande i skatteutskottet

Tisdagen den 13:e februari träffade vi Per Åsling (C), riksdagsledamot och skatteutskottets ordförande, för att samtala om svenska glesbygdens möjligheter till att utveckla det lokala näringslivet. Det är en aktiv fråga både för Regeringen och i Riksdagen. Det ligger bland annat en proposition för stöd till glesbygdskommuner att få möjlighet att verka för det lokala […]

GELAB certifierade enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015

GELAB har blivit certifierade enligt både ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015. Dessa är nya uppgraderade standarder för ledningssystem respektive miljösystem, för att säkerställa så att kvalitetsprocesserna i ett företag jämförbart lever upp till de krav och förordningar som ställs internationellt gällande företags ledningssystem. – Kvalitetscertifieringen intygar att både vårt ledningssystem och miljöarbetet för vår verksamhet lever upp […]

GELAB uppmärksammade i DI

FRÖSÖN: Livet som entreprenör lockade och efter tio års sökande slog Fredrik Dyfverman till på ett elektroniktillverkande företag i Gäddede och på Frösön. Men innan han ens hunnit sätta förädlingen av sin inköpta pärla i verket kom kallduschen som tvingade honom till drastiska åtgärder för att rädda företaget. Dagens Industri uppmärksammade den 2017-12-28 vår ägare Fredrik […]

See all our news

Heja Strömsund

GELAB är en partner till projektet Heja Strömsund. 

Heja Strömsund skapades i slutet av 2017. Själva idén kom gemensamt från lokala företag och politiker.

Syftet är att locka personer som vill komma hit och arbeta och utveckla vår fina bygd. Det ska vi göra genom att lyfta fram alla positiva värden från Strömsund, det som vi många gånger uppskattar men som vi inte ger tillräcklig publicitet.

Med Strömsund menas inte bara själva tätorten utan också orter som Gäddede, Hoting, Backe, Hammerdal och Rossön. Samt självklart alla mindre och levande byar runt om i kommunen. Vi kommer att belysa händelser som utvecklar Strömsund. Det kan vara allt från nya arbeten, personer, företag och föreningar till helt nya kreativa samarbeten.

Strömsund är fantastiskt!
Därför säger vi ”Heja Strömsund”