Om Gelab

Om Gelab

GELAB är en komplett industriell partner som fokuserar på kontraktstillverkning inom elektronik, elektromekanik och kablage med fokus på kvalitet och flexibilitet till konkurrenskraftiga priser.

Affärsidé

GELAB skall vara en komplett tillverkningspartner inom Telekom/IT, Säkerhet, Medicinteknik, Energiteknik, Fordon och Industri.

GELAB skall med sitt globala nätverk vara en sourcingpartner som kan erbjuda sina kunder högkvalitativa komponenter och material till konkurrenskraftiga priser.

GELAB skall med sin utvecklingskompetens leda eller vara deltaktig i kundens produktutvecklingsprocess för att säkerställa en effektiv produktion.

GELAB skall erbjuda professionella tjänster genom hela kundens produktlivscykel och vara konkurrenskraftig i alla faser från prototyp och industrialisering via högvolymproduktion i lågkostnadsland, till dess utfasning.

GELAB skall aktivt arbeta som distributionspartner och erbjuda kunder en världsomspännande logistiklösning allt efter kundens behov.

Historia

GELAB startades i Gäddede 1982 och har med 30 år i branschen gått från att vara en liten lokal tillverkare i Jämtland till att bli en väletablerad EMS- och kontraktstillverkare med såväl svenska som internationella kunder. Företaget har genom åren expanderat såväl organiskt som genom förvärv. 2005 förvärvades ett design och utvecklingsföretag som idag är en integrerad del av företagets verksamhet  Sedan 2010 har företaget även en produktionsanläggning i Östersund. Gelab har genom åren visat på stor flexibilitet och långsiktighet, och har idag ett flertal kunder som varit med sedan starten. Verksamheten som tidigare bedrivits av tre gemensamma grundare, har sedan i mars 2012 övergått till en ny ägare.

Organisation

Huvudkontoret, som ligger i Gäddede, är centralt beläget i Skandinavien. Tack vare  en låg personalomsättning har kompetensen kunnat behållas inom företaget, och med detta har företaget kunnat utvecklas till en mycket högkvalitativ leverantör.

Anläggningar

Gäddede - Huvudkontor
Tillverkning av antenner, elektromekanik samt kablage. Distributionslager för färdiga produkter.

Östersund
EMS-tillverkning av låga- till medelstora volymer samt box-build av elektronikprodukter. Distributionslager för färdiga produkter.

Stockholm
Regionalt säljkontor.

Kina - Partners
EMS-tillverkning av högvolymprodukter samt högvolymtillverkning av kablage.
Inköpsorganisation APAC.

Filippinerna - Partners
EMS-tillverkning av högvolymprodukter.

Kompetens

GELAB har under 30 år som EMS-partner samlat och utvecklat kompetens inom följande områden:

- Logistik
- Strategiskt inköp
- Test och metodik utveckling
- Industrialisering
- Produktionsteknik
- Projektledning
- Tillverkning
- Eftermarknad

Kvalitet och miljö

GELAB arbetar idag mot företag som är verksamma inom säkerhet-, försvar- och fordons -industrin där omfattande krav ställs på de produkter som tillverkas.

GELAB är sedan länge certifierade enligt:
- ISO 9001
- ISO 14001
- UL

Lödcertifikat: IPC-A-610/J-STD-001.

GELAB uppfyller även kraven i ISO-9001/ TS-16949.

intertek

Redo för din RFQ?