Vi har bred kompetens inom elektronik, kablage och mekanikdesign och erbjuder tjänster till kunder som saknar delar av detta in sin process. Projektledning, utveckling av testmetodik, testutveckling och sammanställning av produktionsunderlag är tjänster vi också erbjuder för att optimera produktens prestanda, kvalitetet och pris.

Projektledarens övergripande ansvar är att säkerställa att kundens krav på produktens utformning, prestanda, kvalitet och tidsplan tillfredsställs. Projektledning i vår regi innebär att styra och kontrollera projektet både externt och internt. I den externa kontakten innebär det att aktivt delta och förstå kundens krav och förväntningar för att omsätta dessa till klara och tydlig mål för det interna arbetet

Design & Utveckling

Inom Design & Utveckling finns bred kompetens inom elektronik, kablage och mekanik design. Med mer än 20 år erfarenhet inom testmetodik och testutveckling kan vi erbjuda professionell support i kundens NPI process men också driva förbättrings och anpassningsarbete på befintliga produkter.

 

Sourcing

Vi arbetar med strategisk sourcing speciellt inom elektronik och elektromekanik, som kontinuerligt säkerställer att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga inköpskanaler både inom och utom landets gränser.

 

Produktion

Vi bedriver produktion på två ställen i Jämtland. I Gäddede fokuserar vi på tillverkning av elektromekanik och kablage medan verksamheten på Frösön innefattar kretskorts tillverkning och box-build.  Båda siterna inryms i moderna och funktionella lokaler med expansionsutrymme. Vi är certifierade mot ISO 9001, 14001 och UL.

 

Elektronik

Elektronikkorts tillverkningen innefattar en komplett RoHS/non-RoHS processlina inkluderande ytmontering, varmluftslödning, selektivlödning, handlödning och tvätt. Kvalitetssäkring i varje steg inkluderar bl.a.  AOI och manuell avsyning. Efterföljande kretskortstest sker normalt m.h.a. nåldyne test.  Färdigställande av en slutprodukt s.k. box-build innebär slutmontage av elektronik, mekanik och kablage som avslutas med ett funktionsprov och emballering.

 

Kablage

I Gäddede sker vår kablage-produktion. Verksamheten kännetecknas av att vara flexibel och levererar produkter av högsta kvalitet. Speciellt utmärkande är kablage som ingår i specialmaskiner inom fordonsindustrin där höga krav ställs på miljötålighet, mekanisk robusthet, brett temperatur intervall och vattentäthet. Därför utförs 100% test innan leverans. Automatiska kabelklippare, crimpverktyg, lödstationer och testutrustning som tillsammans med kompetent och erfaren personal utgör kärnan av denna verksamhet.

 
Telekom/IT

Verksamheten kännetecknas av tillverkning av komplexa antennprodukter där mekanik och elektronik sammansätts till kompletta antennsystem där dess elektromagnetiska egenskaper verifieras i sofistikerade testutrustningar.

 

Mekanik

Mekanik ingår i många av våra kunders produkter och vi har därför gedigen kunskap och kontakter med ett flertal leverantörer av frästa, pressade och gjutna produkter i huvudsak av aluminium men också formgjutna plastdetaljer som boxar och lock.

 

Box-build

Box-build är en sammansatt slutprodukt avsedd för leverans till vår kunds lager eller direkt till slutkund. En styrka är att kunna erbjuda såväl kretskort- som kablage -tillverkning inom ramen för vår verksamhet vilket är effektivt både prismässigt och ledtidsmässigt. Box-build innefattar moment som kretskort- och kablage -tillverkning med tillhörande tester, slutmontering, trimning, funktionstest, packning och leverans men kan naturligtvis anpassas efter var kunds särskilda behov.

 

Logistik

Vi tillhandahåller ett effektivt logistiksystem med stöd i vårt affärssystem som ger en momentan och komplett bild av såväl inkommande som utgående materialflöden. Våra lager på Frösön och Gäddede hanterar också delar av kundernas lager för att korta ledtider. Utgående gods skeppas direkt mot order eller mot kundens lager alternativt forecast, men också globalt direkt mot slutkund.