Nyheter

GELAB planerar konsolidering av Box-buildverksamhet

Den ökande andelen försäljning av Box-build produkter medför att GELAB planerar att koncentrera sin verksamhet gällande Box-build till en anläggning.
Planerna består i en konsolidering av Box-buildverksamheten till anläggningarna i Gäddede, där dessutom företagets kablageverksamhet finns belägen.
GELAB förväntar sig kunna nå betydande synergieffekter som kommer att ge företaget en starkare konkurrenskraft.

” Det glädjer mig att GELAB vill växa och ge möjlighet till nya arbetstillfällen i Frostviken”, säger Simon Thomasson, Platschef Gäddede.

Verksamheten på Frösön kommer genom ett antal investeringar i maskinparken fokusera på en högt automatiserad kretskortsproduktion med hög kvalitet.

GELAB har inlett förhandlingar med Fackföreningen angående en övergång av ca 15 tjänster till Gäddede.