Tjänster

Din partner för elektronikproduktion

Hos oss får ni tillgång till följande tjänster för ett framgångsrikt och enkelt produktägande:
Konstruktion/cad

Konstruktion/cad

Support för In-design, utveckling och cad inom elektronik, kablage och mekanikdesign ger er effektivare NPI process och underlättar ert förbättrings- och vidareutvecklingsarbete på befintliga produkter. Vi hjälper er också att ta fram processvänlig testutrustning baserad på över 20 års erfarenhet inom testmetodik och testutveckling.

Inköp

Materialet står ofta för en stor del av den totala kostnaden vilket gör det extra viktigt med goda upparbetade leverantörskontakter. Med över 35 år i branschen har vi byggt upp rätt inköpskanaler och vår inköpsavdelning ser effektivt till att materialet köps in till bästa pris och leveranssäkerhet.

Produktion

Din partner för elektronikproduktion   Din partner för elektronikproduktion  

Våra produktionsenheter som finns i Jämtland är moderna och funktionella med expansionsutrymme vilket innebär att vi kan växa tillsammans med våra kunder vid volymökningar. I Gäddede fokuserar vi på tillverkning av elektromekanik, kablage, hålmontering av kretskort, box-build och test. I Östersund, Frösön ytmonterar/löder vi kretskort. Våra produktionstekniker arbetar aktivt med att optimera produktionsprocesserna för en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet. GELAB är certifierat mot ISO 9001, 14001 vilket innebär att vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten och våra processer.

Elektronik

Din partner för elektronikproduktion       

Effektiv kretskortstillverkning med processer för ytmontering, hålmontering, varmluftslödning, våglödning, selektivlödning, manuell lödning etc. Vi kvalitetssäkrar med automatisk optisk inspektion (AOI), manuell avsyning och test beroende på typ av kretskort/volym. Vi gjuter eller lackar elektronik/kretskort som kommer att befinna sig i utsatta miljöer som exempelvis fukt, smuts, vibrationer etc.

Kablage

Din partner för elektronikproduktion   Din partner för elektronikproduktion

Kablageproduktion i små till stora volymer med extra stor erfarenhet av kablage som ingår i specialmaskiner inom fordonsindustrin där höga krav ställs på miljötålighet, mekanisk robusthet, brett temperaturintervall och vattentäthet. Vi använder automatiska kabelklippare, crimpverktyg, lödstationer och testutrustning kombinerat med erfaren och kunnig personal för effektiv kablageproduktion med rätt kvalitet.

Mekanik

Mekanik ingår i många av våra kunders produkter. Vi har genom åren byggt upp stor kunskap och rätt leverantörskontakter av frästa, pressade och gjutna produkter i huvudsak av aluminium men också formgjutna plastdetaljer som boxar och lock.

Box-build

Din partner för elektronikproduktion

Vi bygger allt från moduler till kompletta produkter och system beroende på vad som önskas och passar er. Under produktens livslängd arbetar vi aktivt med att förbättra processer för att göra produkten billigare att producera.

Logistik

  

Vi tillhandahåller ett effektivt logistiksystem som ger en komplett bild av såväl inkommande som utgående materialflöden. Våra lager på Frösön och Gäddede hanterar också delar av kundernas lager för att korta ned ledtiderna. Vi erbjuder olika lager- och logistiklösningar anpassat efter era önskemål och behov.

Din partner för elektronikproduktion

En del av Din partner för elektronikproduktion

Erfarenhet