Nyheter

GELAB realiserar ”one-stop-shop” strategi

Som ett led i GELABs förändringsplaner i samband med det nya ägarskapet stärker nu företaget upp sin Supplyfunktion. Detta i syfte att kliva upp från prototyp- och småvolymtillverkning till att nu även adressera kunder med betydligt större volymer.

”Målet är att GELAB inom kort skall kunna erbjuda en ”one-stop shop” som täcker hela kedjan från utveckling, prototyp och 0-serie tillverkning till produktion av såväl små som stora volymer. Vi arbetar nu med att stärka upp vår högvolymproduktion” säger Kjell Knuutinen, Marknadschef på GELAB.

”Det är nu vår tioåriga erfarenhet inom elektronik på kinamarknaden kommer till sin rätt, då vi sen många år tillbaka har etablerade kontakter med stora och konkurrenskraftiga partners som idag hanterar mycket stora internationella kunder” säger Fredrik Dyfverman, VD.

Under den senaste resan till Kina har stor vikt vid att säkerställa att våra partners nu kan uppfylla GELABs högt ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet och logistik. GELAB har sedan 6 månader tillbaka etablerat en lokal inköpsfunktion i Kina med placering i Shenzhen.