Nyheter

GELAB certifierade enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015

GELAB har blivit certifierade enligt både ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015. Dessa är nya uppgraderade standarder för ledningssystem respektive miljösystem, för att säkerställa så att kvalitetsprocesserna i ett företag jämförbart lever upp till de krav och förordningar som ställs internationellt gällande företags ledningssystem.

– Kvalitetscertifieringen intygar att både vårt ledningssystem och miljöarbetet för vår verksamhet lever upp till internationella standarder och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen, säger Arie Blanken, ansvarig för certifieringsprocessen. 

GELABs ledningssystem som styr och leder verksamheten till ständig förbättring är nu certifierade enligt både ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015. Dessa är de senaste och aktuella standarder för ledningssystem som säkerställer att kvalitetsprocesserna lever upp till de krav som ställs internationellt gällande verksamheters ledningssystem.

– Målet med vårt interna kvalitetsarbete i GELAB är att tillgodose och försöka överträffa våra kunders förväntningar och behov genom att ständigt utvecklas och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet. Vårt ledningssystem är ett hjälpmedel för verksamheten att arbeta med rätt saker och se till att alla arbetar med samma mål i sikte, för att säkerställa att det som är beslutat blir genomfört och att verksamheten ständigt utvecklas. Certifieringen ger konkurrensfördelar samtidigt som det minimerar negativ miljöpåverkan och stärker varumärket GELAB genom nöjdare kunder. Denna certifiering intygar att vi har bra processer på plats för att lyckas med det, säger Fredrik Dyfverman, VD för GELAB AB.

Gelab var sedan tidigare certifierade enligt ISO-9001:2008 och ISO-14001:2008. Dessutom arbetar GELAB med kunder som kräver ytterligare kvalitetssäkrande standarder och regler såsom t.ex. ISO-9001/TS-16949, ISO-13485, IPC-A610, JSTD001, och inte minst tillverkar GELAB produkter som är UL godkända.

Intertek som utfärdat ISO-certifikaten är ett ackrediterat certifierings- och revisionsbolag som arbetar med kvalitetssäkring, provning, inspektion och certifiering. Under 2017 genomförde Intertek en oberoende tredjepartsrevision av GELABs ledningssystem.