Nyheter

GELAB tar hem Green-Tech order på 70 miljoner

Elektroniktillverkaren GELAB tar hem order på 70 miljoner från Green-Tech innovatören INRESOL AB.

GELAB har ingått ett samarbetsavtal i mångmiljonklassen med INRESOL AB, ett svenskt Green-Tech företag, om att tillverka kompletta elektroniksystem och kablage till en ny revolutionerande portabel biobränslegenerator för el- och värmeproduktion. Första fasen i detta flerårskontrakt värderas till 70 miljoner och ger en fortsatt stabil tillväxt för GELAB.

”GELAB har under flera års utvecklingsarbete visat sig vara en kunnig och pålitlig partner. När vi nu går in i högvolymproduktion så är det glädjande att GELAB visat sig vara internationellt konkurrenskraftiga. Avgörande är den moderna och effektiva produktion som i kombination med global sourcingkompetens av material som fullt ut överträffar våra behov och förväntningar” säger Inresols VD Stefan Larsson Mastonstråle.

INRESOL har under flera år utvecklat denna portabla biobränslegenerator som är avsedd att användas i miljöer som inte har tillgång till levererad el- eller värmeproduktion, såsom t.ex. landsbygd, obygd, öar, men även som reservsystem i urbana miljöer. Utvecklingsarbetet har följts med stort intresse och världslanseringen är igång med en betydande orderstock redan från start och som nu tillverkas och levereras.

GELAB har allt sedan Fredrik Dyfverman gick in som ny ägare och VD 2012 ställt om, moderniserat och effektiviserat sin verksamhet. Förändringsarbetet har gett fokus på spetskompetens och en effektiv tillverkning, och företaget har på senare tid vunnit flertalet stora kontrakt inom box-build, kretskorts- och kablagetillverkning.

”Det är mycket glädjande att vi lyckats landa detta viktiga kontrakt. Det är ett kvitto på att vi är konkurrenskraftiga och redo för fler affärer. I en allt tuffare internationell konkurrens är det extra roligt att säkra stora industriprojekt till Gelab och Sverige. Det känns fantastiskt att få vara en partner till Inresol i deras spännande och revolutionerande projekt.” säger Gelabs VD, Fredrik Dyfverman.

GELAB är sedan 80-talet en av Skandinaviens ledande högteknologiska kontraktstillverkare av elektroniska produkter, kompletta system och kablage. Främst åt den nordiska industrin inom energi, fordon, telekom, medicinteknik och säkerhetslösningar. Företagets främsta mål är att göra kundernas produktägande så framgångsrikt och enkelt som möjligt. GELAB erbjuder en komplett tjänsteportfölj och är med hela vägen från design till volymproduktion. Detta för att säkerställa en effektiv konstruktion samt en högkvalitativ och lönsam produkt. Företaget är en beprövad partner både för mindre företag och för större elektronikkoncerner. GELAB hanterar alla volymer från enstaka prototyper till omfattande högvolymproduktion.

 ”Det är väldigt kul att vi fortsätter ta hem viktiga affärer. En fortsatt tillväxt skapar trygghet för hela Gelabs verksamheten vilket är viktigt för vår personal men också för kommunen i övrigt. Att det dessutom handlar om en revolutionerande Green-Tech produkt med enorma framtidutsikter är fantastiskt.” Säger Simon Thomasson Bredesen, Platschef Gäddede.