Nyheter

GELAB firar 35 år med en uppgradering av maskinparken

GELAB firar 35 år med en uppgradering av maskinparken.

I samband med en kraftigt ökad efterfrågan av sina produktionstjänster förstärker GELAB sin maskinpark med en avancerad VERSAFLOW selektivlödmaskin från ERSA. Denna utökning gör det dessutom möjligt för företaget att växa tillsammans med en av sina kunder som prognostiserar en mångdubbling av sina order under de kommande åren.

Investeringen ger utöver en större produktionskapacitet en högre grad av automatisering på GELABs kretskortsavdelning.

”GELAB stärker kontinuerligt sin konkurrenskraft, och med denna investering tar vi ett viktigt steg i denna process. GELAB firar 35 år i branschen och arbetar ständigt på att bibehålla sin position som en av Sveriges ledande kontraktstillverkare i elektronikbranschen” säger Fredrik Dyfverman, VD på GELAB.