Nyheter

GELAB GROUP utökar samarbetet med ledande CleanTech företag

Som en del i det utökade samarbetet med en av Sveriges ledande CleanTech företag har GELAB GROUP säkerställd en ramorder i flermiljonklassen för tillverkning av kraftelektronik, kablage och box-build.

”Det är nu vi börjar märka fördelarna och synergieffekterna av sammanslagningen mellan LEGOTRONIC i Stockholm och GELAB i Jämtland på allvar.” säger Fredrik Dyfverman, CEO på GELAB GROUP.

”Vi ser fram emot ett långt sammarbete där vi kan bistå vår kund i dess tillväxt med bland annat kunskap kring tillverkningsprocesser, inköp, box-build och gjutning. Vår kund arbetar med spännande produkter som kommer att vara av stor vikt för de utmaningar energibranschen står inför de närmaste åren”, fortsätter han.

GELAB GROUP bildades under 2018 och består i huvudsak av Gäddede Elektronik AB, GELAB och LEGOTRONIC AB. Genom en samlad kompetens och en geografisk spridning kan gruppen erbjuda en komplett tjänsteportfölj inom kontraktstillverkning av kretskort, prototyper, elektromekanik och kablage.