Pressmedelande

Gelab byter ägare

Gäddede Elektronik AB, GELAB, byter ägare
En av Sveriges ledande elektroniktillverkare, GELAB, byter ägare då Fredrik Dyfverman
förvärvar rörelsen i Gäddede Elektronik AB från nuvarande ägartrio Lennart Sjöberg, Per-
Arne Strandberg och Jan-Kåre Strid.

GELAB, med sina 106 medarbetare, är en komplett partner för elektronikindustrin fokuserat på
fem affärsområden Säkerhet, Telekom, Medicinteknik, Energi samt Specialmaskiner. GELAB
levererar och erbjuder sina kunder allt från produktutveckling till tillverkning och logistik. GELAB
agerar på en global marknad med egna produktionsanläggningar förlagda till Östersund och
Gäddede.